● About Us
   เกี่ยวกับเรา
● Our Products
   ผลิตภัณฑ์
● Schools
   โรงเรียน
● Promotion
   โปรโมชั่น
● Job Opportunities
   ร่วมงานกับเรา
● Contact Us
   ติดต่อเรา
 
Home > Schools
SCHOOLS


สมใจนึก เทเวศร์ พร้อมที่จะให้บริการท่านด้วย ชุดนักเรียนคุณภาพ
ด้วยประสบการณ์ในเครื่องแบบนักเรียนมาร่วม 60 ปี


Somchainuk Theves is your full-service student apparel centre that can meet all of your schoolwear needs.
We provide all kinds of student apparel for public, private, and international schools across the country.
We also provide In-school Service, providing greater convenience for parents and student to place orders directly at
their schools. Please contact us at s2817008@gmail.com for more details.

สมใจนึก เทเวศร์ พร้อมที่จะให้บริการท่านด้วย ชุดนักเรียนคุณภาพด้วยประสบการณ์ในเครื่องแบบนักเรียนมาร่วม 60 ปี
เรามีหลากหลายประเภทของเครื่องแบบนักเรียน สำหรับโรงเรียนทั่วประเทศไทย หลากหลายขนาด สำหรับเด็กเล็กถึงเด็กโต พร้อมบริการสั่งตัด
Made-to-measure เพื่อให้ตรงกับรูปร่างมากที่สุดอีกทั้ง บริการปักสัญลักษณ์ของโรงเรียนและชื่อนักเรียน ที่ควบคุมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่มีีความประณีตในเนื้องานและถูกระเบียบของโรงเรียน สมใจนึก เทเวศร์มีบริการจัดเครื่องแบบนักเรียนตรงถึงที่โรงเรียน พร้อมบริการปักสัญลักษณ์และชื่อ
ท่านสามารถอีเมลล์หาเราที่ s2817008@gmail.com เพื่อติดต่อสอบถามรายละเอียด

 
กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
กรุงเทพคริสเตียน
กฤตศิลป์วิทยา
กสิณธรวิทยา
การเคหะท่าทราย
กุหลาบวัฒนา
เกษมพิทยา
โกศลวิทยา
เขมพิทยา
เขมะสิริอนุสรณ์
คริสต์ธรรมวิทยา
คริสต์ธรรมศึกษา
คอนเซ็ปชัญ
จรัลพณิชยการ
จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
จันทร์หุ่นบำเพ็ญ
จันทรักษ์
จารุวัฒนานุกูล
จำนงค์พิทยา
จำนงวิทยา - จำนงพิทยา
จิตรลดา
จินดานุกูล
จินดาบำรุง
จินดาพงศ์
จินดามณี
จินดาวิทย์
จินดาอักษร
จุไรรัตน์
ชลประทานวิทยา
ชาญวิทย์
ชาติศึกษา
ชิโนรสวิทยาลัย
โชคชัย
ซางตาครูสคอนแวนต์
ซางตาครูสศึกษา
เซนต์คาเบรียล
เซนต์จอห์น
เซนต์ดอมินิก
เซนต์เทเรซา
เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
เซนต์โยเซฟคอนแวนต์
เซนต์โยเซฟทิพวัล
เซนต์โยเซฟบางนา
เซนต์หลุย์ (ฉะเชิงเทรา)
เซนต์หลุยส์ศึกษา
ดรุณวัฒนา
ดรุณวิทย์วิทยา
ดรุณวิทย์ศึกษา
ดรุณาลัยสุขุมวิท
ดลวิทยา
ดาราคาม
ดารานุกูลนนทบุรี
ดุสิตพณิชยการ
ตรอกจันทน์วิทยา
ตรีมิตรวิทยา
ติวานนท์ศึกษา
เตรียมอุดมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษา ปทุมธานี
เตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการบางใหญ่
เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
เตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ
แต่งตั้งวิทยา
ไตรมิตรวิทยาลัย
ไตรรัตน์ศึกษา
 
ถนอมบุตร
ถนอมพิศวิทยา
ทรงวิทย์ศึกษา
ทรงวิทยา
ทวีธาภิเศก
ทวีธาภิเศก 2
ทิวไผ่งาม
ทุ่งมหาเมฆ
เทคนิคกรุงเทพพณิชยการ
เทคนิคพณิชยการจรัลสนิทวงศ์
เทคนิคพณิชยการจำนงค์
เทคนิคพณิชยการเจ้าพระยา
เทคนิคพณิชยการธนบุรี
เทพกาญจนา
เทพศิรินทร์
เทพศิรินทร์ (นนทบุรี)
เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
เทพสัมฤทธิ์วิทยา
ธนบุรีศึกษา
ธรรมภิรักษ์ ธนบุรี
ธรรมภิรักษ์ รุ่งประชา
ธรรมภิรักษ์ เทเวศร์
ธัชรินทร์วิทยาบางเขน
ธำรงวิทย์
เธียรประสิทธิ์ศาสตร์
นนทบุรีพิทยาคม
นฤมลทิน ธนบุรี
นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธ
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษา
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษา
-พัฒนาการ
นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยา
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยา
-สมุทรปราการ
นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
นวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี
นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
นันทนศึกษา
บางอ้อศึกษา
บำรุงวิชา
บุญคุ้มราษฎร์บำรุง
บูรณะศึกษา
เบญจมบพิตร
เบญจมราชานุสรณ์
เบญจมราชาลัย
เบญจวรรณศึกษา
ปทุมคงคา
ประชานิเวศน์
ประชาราษฎร์พิทยา
ประชาอุทิศ
ประถมศึกษาธรรมศาสตร์
ประเทืองวิทย์ อุรุพงษ์
ปริญญาทิพย์
ปัญจาทรัพย์
ปานะพันธ์พญาไท
ปิ่นวัฒนา
เปรมฤดีศึกษา
ผไทอุดมศึกษา
ผะดุงศิษย์พิทยา
ไผทอุดมศึกษา
พณิชยการกรุงเทพ
พณิชยการจำนงค์
พณิชยการตั้งตรงจิตร
พณิชยการธนบุรี
พณิชยการธัชรินทร์
พณิชยการนนทบุรี
พณิชยการบางโพ
พณิชยการภาษานุสรณ์บางแค
พณิชยการราชดำเนินธนบุรี
พณิชยการสยาม
พณิชยการสามเสน
พณิชยการสุโขทัย
พรประสาทวิทยา
พร้อมพรรณวิทยา
พร้อมมิตรพิทยา
พระนครพณิชยการ
พระมหาไถ่ศึกษา
พระมารดานิจจานุเคราะห์
พระแม่มารีพระโขนง
พระแม่มารีสาทร
พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
พระแม่มารีอุปถัมภ์
พระหฤทัยคอนแวนต์
พันธะวัฒนา
พันธะศึกษา
พันธะศึกษา แผนกมัธยม
พิชญศึกษา
พิบูลย์เวศม์
พิบูลอุปถัมภ์
พิมลวิทย์
พิริยะโยธิน
พุทธจักรวิทยา
ภารตวิทยาลัย
ภาษานุสรณ์ธนบุรี
ภาษานุสรณ์บางแค
ภาษานุสรณ์พณิชยการ
มณีวิทยา
มนตรีวิทยา
มักกะสันพิทยา
มัธยมวัดเบญจมบพิตร
มัธยมวัดสิงห์
มาแตร์เดอีวิทยาลัย
แม่พระประจักษ์
แม่พระฟาติมา
ยอแซฟอุปถัมภ์
เยนเฮส์เม็มโมเรียล
โยธินบูรณะ
โยนออฟอาร์ค
โยนออฟอาร์คเทคโนโลยี
ราชวัตรวิทยา
ราชวินิต (ประถม - มัธยม)
ราชวินิตบางแก้ว
ราชวินิตบางเขน
ราชินี
ราชินีบน
เรวดี
ละอออุทิส
ลาซาล
 
วชิราวุธวิทยาลัย
วังเด็กกฤตศิลป์วิทยา
วัดจันทร์ประดิษฐาราม
วัดดอนเมือง
วัดนายโรง
วัดบวรนิเวศ
วัดบวรมงคล
วัดบึงทองหลาง
วัดปทุมคงคา
วัดปทุมวนาราม
วัดพระเชตุพน
วัดพระยายัง
วัดพลับพลาชัย
วัดมกุฎกษัตริย์ยาราม
วัดยานนาวา
วัดราชนัดดา
วัดราชบพิธ
วัดราชบูรณะ
วัดราชโอรส
วัดราชาธิวาส
วัดสังเวช
วัดสัมพันธวงศ์
วัดสุทธาราม
วัดสุทธิวราราม
วัดสุทัศน์
วัดสุวรรณาราม
วัดโสมนัส
วัดหัวลำโพง
วัดอินทร์
วิบูลย์เสรีวิทยา
วิมลพณิชยการศรีย่าน
ศรีวิกรม์
ศรีอยุธยา
ศรีอุลัย
ศิริมงคลศึกษา
ศิริมงคลศึกษา แผนกอนุบาล
ศิษย์วัฒนา
ศีลาจารพิพัฒน์
ศึกษานารี
เศรษฐเสถียร
ส่งเสริมวิทยา
สตรีกุหลาบธนบุรี
สตรีจารุวัฒนานุกุล
สตรีจุลนาค
สตรีนนทบุรี
สตรีเนติศึกษา
สตรีบางบอนวิทยา
สตรีบูรณวิทย์
สตรีพร้อมพรรณวิทยา
สตรีวรนาถ เทเวศร์
สตรีวรนาถ บางเขน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม
สตรีวัดระฆัง
สตรีวัดอัปสรสวรรค์
สตรีวิทยา
สตรีวิทยา 2
สตรีศรีสุริโยทัย
สมศรีรื่นศึกษา
สมาคมสตรีไทย
สมานศึกษาวิทยา
สมาหารศึกษา
สมิตสันต์
สมิทธิโชติ
สวนกุหลาบ
สวนกุหลาบวิทยาลัย
สวนกุหลาบวิทยาลัย (นนทบุรี)
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สวนเด็ก
สวนบัว
สวนมิสกวัน
สันติราษฎร์วิทยาลัย
สัมมาชีวศิลป์
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-ปทุมวัน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-ประสานมิตร
สาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาธิตอนุบาลละอออุทิศ
สามเสนนอก
สามเสนวิทยาลัย
สามัญพญาไท
สามัญพลับพลาชัย
สายน้ำทิพย์
สายน้ำผึ้ง
สีตบุตรบำรุง
สุรศักดิ์มนตรี
สุโรจน์วิทยา
เสริมมิตร
เสสะเวชวิทยา
แสงหิรัญ
แสงอรุณ
แสงอรุณพระนคร
โสมาภานุสสรณ์
 
อนุบาลจุไรลักษณ์
อนุบาลชวนชื่น
อนุบาลทิวไผ่งาม
อนุบาลธนสมบูรณ์สามเสน
อนุบาลบูรณะศึกษา
อนุบาลปทุมธานี
อนุบาลพิมลทิพย์
อนุบาลมณียา
อนุบาลยุววิทย์
อนุบาลสุดารักษ์บางเขน
อนุบาลเสสะเวช
อนุบาลแสงอรุณ
อรรถมิตร
อัมพรไพศาล
อัมพรไพศาลอนุสรณ์
อัสสัมชัญ
อัสสัมชัญ ธนบุรี
อัสสัมชัญ บางรัก
อัสสัมชัญคอนแวนต์
อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม
อัสสัมชัญแผนกประถม
อัสสัมชัญศึกษา
อัสสัมชัญสำโรง
เอี่ยมพาณิชย์วิทยา